Organisatie

Over ons

Al sinds 1975 is de Stichting Amstelveense Kunstbelangen (SAKB) een gedegen centrum voor het opleiden in en beoefenen van de beeldende kunst. Wij bieden docenten met hoogwaardige en eigentijdse kennis de mogelijkheid deze te delen met mensen die graag beeldend bezig zijn. Zo leveren wij een bijdrage aan de culturele ontwikkeling en verrijking van de regio Amstelveen.

Missie
SAKB Ateliers wil graag het leven van mensen uit de regio Amstelveen met beeldende kunst verrijken. Door een ontmoetingscentrum te zijn waar professionele docenten lesgeven, amateurs en professionals beeldend bezig zijn en door dit met anderen te delen.

Visie
Kunst, educatie en maatschappelijk engagement in de regio Amstelveen worden in één adem genoemd met SAKB Ateliers. SAKB Ateliers is hét centrum waar iedereen die geïnteresseerd is in de (beoefening van) beeldende kunst terecht kan en zich thuis voelt. Ook de maatschappelijke organisaties uit de regio voelen zich bij het centrum betrokken.

Kenmerkend voor SAKB Ateliers zijn de volgende kernwaarden:
- Laagdrempeligheid: iedereen is welkom bij SAKB Ateliers, van beginnend amateur tot professional en van kunstliefhebber tot leek. Daarnaast voorziet SAKB Ateliers in ieders behoefte door een grote variëteit aan cursussen, workshops en open ateliers aan te bieden.

- Openheid: de docenten en begeleiders zijn vriendelijk, toegankelijk en gastvrij, en leden worden in staat gesteld om hun werk te exposeren. SAKB Ateliers stelt werkruimte beschikbaar waar iedereen zelfstandig, dus zonder begeleiding, kan werken.

- Professioneel: voornamelijk gediplomeerde docenten met ruime werkervaring die lesgeven in een goed geoutilleerde werkomgeving

- Ontwikkelingsgericht: er is aandacht voor elk werkniveau en voor specifieke doelgroepen. SAKB Ateliers werkt bijvoorbeeld samen met andere instellingen in Amstelveen aan kunst en cultuureducatie voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Werkwijze

Bij de SAKB vindt u:

* Cursussen voor volwassenen, jongeren en kinderen in ondermeer tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren, kunstgeschiedenis en filosofie, onder begeleiding van bevoegde- docenten / beroepskunstenaars.

* Open inloop ateliers beeldhouwen en tekenen & schilderen, waar iedereen zelfstandig, dus zonder begeleiding, kan werken (o.a. naar model).

* Workshops

* Exposities

* Nieuwsbrief

Deelnemerschap (\'lidmaatschap\')

Omdat SAKB een stichting is, zijn er in juridische zin geen leden maar zgn. deelnemers. Toch hanteren wij in het dagelijks spraakgebruik vaak voor het gemak het woord \"leden\". SAKB-leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 37,50 op gironummer NL50INGB0004384296.

- Zij ontvangen vier keer per jaar de Nieuwsbrief en krijgen korting bij o.a. de Open Ateliers, excursies en lezingen.

Leden/deelnemers ontvangen van SAKB ateliers op vertoon van het lidmaatschapsbewijs:
- 15% korting bij de aanschaf van teken- en schildermaterialen bij Ingma aan de Van der Hooplaan 231 in Amstelveen en
- 10% korting bij de aanschaf van klei en gereedschap (niet van steen) bij Keramikos, aan de Oudeweg 153 in Haarlem.

- Ook kunnen SAKB-leden exposeren in de door SAKB Ateliers geëxploiteerde ruimten. Leden worden omtrent de activiteiten, berichten uit de kunstdisciplines, tentoonstellingen en verdere activiteiten van SAKB Ateliers op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief.