Cursusvoorwaarden

Bij de Stichting Amstelveense Kunstbelangen krijgt iedereen die een cursus volgt les van beroepskunstenaars, mensen dus die thuis zijn in het vak. Hoe deze het lesgeven invullen kan de cursist alleen aan den lijve ervaren. De docenten hebben geen gezamenlijke principes of richtlijnen; ieder doet het op de wijze die hij of zij uit ervaring het beste vindt. Koffie of thee is bij de prijs inbegrepen.

Bij aanmelding voor een cursus verklaart men zich akkoord met de nu volgende cursusvoorwaarden:

  • Cursusgeld dient in n keer, contant of per giro (wisselend per docent), te worden voldaan vr of uiterlijk p de eerste les.
  • Zonder betaling kan men niet deelnemen.
  • Inschrijven voor een gedeelte v.e. cursus is niet mogelijk
  • Aanmelding verplicht tot betaling.
  • Afzeggen: zowel schriftelijk als mondeling tot zeven dagen voor aanvang v.d. cursus. Nadien bent u verplicht het cursusgeld alsnog in zijn geheel te voldoen.
  • Restitutie van cursusgelden voor niet gevolgde lessen is niet mogelijk
  • De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.