Schilderen in je eigen beeldtaal

Nieuwe grenzen opzoeken (deelname per les mogelijk 20)

English text included

Lef, plezier, humor en inzet heb je nodig om je eigen beeldtaal te leren schilderen.

Je eigen ervaringen, gedachten en ideeën zorgen namelijk voor een onuitputtelijke bron van inspiratie die je leert over te brengen in een schilderij.
Je wordt begeleid om tijdens deze cursus met verschillende technieken en materialen te werken, zoals met krijt, zand, gesso acrylverf, modelleerpasta.
Ook de schildertechnieken komen aan bod zoals transparant en dekkend werken, contrasten verkrijgen, een portret, landschap, bloemstilleven of abstract leren schilderen.
Ook kijken we naar voorbeelden van foto´s of beeldmateriaal dat je intrigeert en we werken met materialen als stempels, spatels, sponsjes, kwasten en doekjes.
Tijdens de cursus word je voortdurend uitgedaagd om nieuwe grenzen op te zoeken.
Zo leer je waar jouw talenten liggen en welke stijl bij je past
Door les te geven heb ik gemerkt dat iedereen van ons over een eigen talent beschikt en zich in een eigen beeldtaal kan uitdrukken.
Die eigen beeldtaal is als een spiegel van de ziel. Het is een beeld dat vanuit jezelf komt, en dat beschouw ik als kunst.

Kosten per losse les : 20 euro.
Aantal cursisten : max. 10.
Prijs incl. materiaal.

English: 

'Painting in your own visual language' 

Exploring new boundaries (participation is possible also for € 20 per lesson)
 
With some courage, fun, humour and dedication, you will learn how to paint in your own visual language.
Your own experiences, thoughts and ideas provide an inexhaustible source of inspiration that you will learn to convey in a painting.
You will be guided in the use of different techniques and materials during this course: e.g. using chalk, sand, gesso, acrylic paint, modeling paste.
Some of the painting techniques you can investigate include working with transparent and opaque paints, creating contrasts, doing a portrait, landscape, flowers as still life, and abstract painting.  Potential materials to use also include stamps, spatulas, sponges, brushes and wipes.
We examine examples of photographs or images that intrigue you.
During the course you will be constantly challenged to push your own boundaries.
This way you learn where your talents lie and which style suits you best.
Through my own experience as a teacher, I have noticed that everyone of us has their own talent and can express themselves in their own visual language.
Your own visual language is like a mirror of your soul. It is an image that comes from you, and I regard that as art.

Cost per separate lesson: 20 euros.

Number of course participants: max. 10.
Price incl. materials.
Schilderen in je eigen beeldtaal

Informatie

Docent: Jeannette Hartgerink
Info: 06-54953540 of jha@sakb.nl
Dag: zaterdag
Dagdeel: middag
Datum:: 05-09-2020
Tijd: 13.30-16.30
Aantal lessen: 1
Kosten € 20.00 De lessen worden twee keer per maand gegeven. Max. 10 lessen. Deelname per losse les 20. Prijzen incl. materiaal.
Locatie: SAKB KunstLokaal
Cursusvoorwaarden

NEEM OOK DEEL AAN:

https://sakb.nl/fotos/BouchMa-ochtend_k.jpg

Vrij kunstatelier (ma.ochtend) volwassenen - najaar 2020

Een cursus voor mensen die open staan voor onderzoek en experiment, en geschikt is voor zowel beginners als voor gevorderden.

Het

lees verder

Schilderworkshop Een Impressionistische Picknick op zaterdag 18 juli 2020 groep 2 volwassenen - zomer 2020

Een model zal poseren in een park. Geïnspireerd door de Franse Impressionisten beeldt ze een picknick uit. We werken

lees verder
https://sakb.nl/fotos/BHzaterdagochtend.jpg

Open Atelier Figuur en Portret (za.ochtend) volwassenen - najaar 2020

English text included

Op zaterdag ochtend is er weer de mogelijkheid model te tekenen

lees verder
https://www.sakb.nl/fotos/PR-do-avond_k.jpg

Maatwerk (do.avond) volwassenen - najaar 2020

Iedereen die zich inschrijft voor een cursus tekenen en schilderen doet er verstandig aan zich de vraag te stellen: “wil

lees verder