Schilderen in je eigen beeldtaal

Nieuwe grenzen opzoeken

English text included

Lef, plezier, humor en inzet heb je nodig om je eigen beeldtaal te leren schilderen. Je eigen ervaringen, gedachten en ideeën zorgen namelijk voor een onuitputtelijke bron van inspiratie die je leert over te brengen in een schilderij.

Je wordt begeleid om tijdens deze cursus met verschillende technieken en materialen te werken, zoals met krijt, zand, gesso, acrylverf, modelleerpasta. Ook de schildertechnieken komen aan bod zoals transparant en dekkend werken, contrasten verkrijgen, een portret, landschap, bloemstilleven of abstract leren schilderen.

We kijken naar voorbeelden van foto's of beeldmateriaal dat je intrigeert en we werken met materialen als stempels, spatels, sponsjes, kwasten en doekjes.

Tijdens de cursus word je voortdurend uitgedaagd om nieuwe grenzen op te zoeken. Zo leer je waar jouw talenten liggen en welke stijl bij je past. Door les te geven heb ik gemerkt dat iedereen van ons over een eigen talent beschikt en zich in een eigen beeldtaal kan uitdrukken. Die eigen beeldtaal is als een spiegel van de ziel. Het is een beeld dat vanuit jezelf komt, en dat beschouw ik als kunst.

Kosten per keer: € 25,- incl. materiaal.
Lessen worden 2x per maand gegeven.
Aantal cursisten: max. 10.

 

 

Painting in your own visual language

Exploring new boundaries

With some courage, fun, humour and dedication, you will learn how to paint in your own visual language. Your own experiences, thoughts and ideas provide an inexhaustible source of inspiration that you will learn to convey in a painting.

You will be guided in the use of different techniques and materials during this course: e.g. using chalk, sand, gesso, acrylic paint, modeling paste. Some of the painting techniques you can investigate include working with transparent and opaque paints, creating contrasts, doing a portrait, landscape, flowers as still life, and abstract painting.

We examine examples of photographs or images that intrigue you and potential materials to use also include stamps, spatulas, sponges, brushes and wipes.

During the course you will be constantly challenged to push your own boundaries. This way you learn where your talents lie and which style suits you best. Through my own experience as a teacher, I have noticed that everyone of us has their own talent and can express themselves in their own visual language. Your own visual language is like a mirror of your soul. It is an image that comes from you, and I regard that as art.

Cost per lesson: € 25,- incl. materials.
Lessons are given twice a month.
Number of course participants: max. 10.

Schilderen in je eigen beeldtaal

Informatie

Docent: Jeannette Hartgerink
Info: 06-54953540 of jha@sakb.nl
Dag: zaterdag
Dagdeel: middag
Startdatum:: 15-01-2022
Tijd: 13.30-16.30
Aantal lessen: 10
Kosten € 25.00

per keer incl. materiaal. De lessen worden twee keer per maand gegeven. Max. 10 lessen.

Locatie: SAKB KunstLokaal
Cursusvoorwaarden

NEEM OOK DEEL AAN:

https://sakb.nl/fotos/BHvrijdagavond.jpg

Tieneratelier 2D / 3D 12-18 jaar tieners vanaf 12 jaar - winter 2022

Als je een creatieve techniek wilt leren, graag experimenteert of mooie dingen wilt maken is dit jouw plek. Het is

lees verder
https://sakb.nl/fotos/PRFoto06_k.jpg

Maatwerk (do.middag) - 6 lessen volwassenen - voorjaar 2022

Iedereen heeft in meer of mindere mate het vermogen om iets te maken; van dat vermogen ga ik uit. Ook ga ik er vanuit

lees verder
https://www.sakb.nl/fotos/JWWorkshop-zo_k.jpg

Workshop Tekenen Portret op 30 januari 2022 volwassenen - winter 2022

Deze workshop zal ook op 6 maart, 17 april en 22 mei 2022 worden gehouden.

De nadruk ligt op

lees verder
https://www.sakb.nl/fotos/OAVrijwerken.jpg

Open Atelier Vrij werken volwassenen - winter 2022

English text included

Dit Open Atelier is speciaal bedoeld voor degenen die zelfstandig

lees verder