Amateur Kunstmarkt Reglement

Reglement SAKB KunstLokaal Amateur Kunstmarkt Amstelveen 2024

 1. De organisatie heeft het recht om te bepalen welke kunstenaar mag deelnemen en welke kunst op de kunstmarkt geëxposeerd mag worden.
 2. Deelname is pas definitief na betaling van de gestelde huurkosten. Voor de vrienden/leden van de SAKB KunstLokaal bedragen de kosten €35,- per kraam. Voor overige deelnemers zijn de kosten €40,- euro per kraam. Het is mogelijk een halve kraam te huren en dan zijn de kosten € 20,- (€ 17,50 voor vrienden van SAKB KunstLokaal)
 3. De deelnemer krijgt de beschikking over een overdekte marktkraam met een werkblad van 3.00 x 0.90 m. en 2 klapstoelen. Achterwanden mogen niet dicht gemaakt worden.
 4. Tot 4 weken voor de datum van het evenement kunt u schriftelijk annuleren waarbij eventuele betalingen worden gerestitueerd. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
 5. U bent die dag vrij om uw kunst te verkopen.
 6. Het is niet toegestaan om, buiten medeweten van de organisatie, andere kunstvormen te exposeren dan die vooraf met de organisatie zijn afgesproken.
 7. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook. Bij diefstal dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Ook schade veroorzaakt door weersinvloeden komen voor risico van de deelnemer zelf. Deelnemen aan onze kunstmarkt is dus geheel voor eigen risico.
 8. Het is niet toegestaan om materialen zodanig aan de marktkraam te bevestigen dat er blijvende schade aan de kraam ontstaat.
 9. Schade toegebracht aan de door de organisatie gehuurde materialen van derden, zal verhaald worden op de veroorzaker.
 10. Als deelnemer van de kunstmarkt dient u te allen tijde de aanwijzingen van de organisatoren direct op te volgen.
 11. U dient zelf zorg te dragen voor uw eten en drinken.
 12. Er wordt voorzien in een portabel toiletvoorziening.
 13. Het is niet toegestaan om muziek ten gehore te brengen.
 14. Alleen gedurende het opbouwen en afbreken van de markt mogen auto’s bij het marktterrein komen waarbij de aanwijzingen van de organisatie stipt opgevolgd dienen te worden. Gedurende de markttijd zijn geen auto’s toegestaan op het marktterrein.
 15. U dient uw kraam, na afloop van de markt, schoon achter te laten en afval mee te nemen.
 16. De deelnemer is verplicht om verhindering te melden aan de organisatie.

Inschrijven voor Kunstmarkt Amstelveen 2024, gebruik de button “kraam aanvragen”.