Cursusvoorwaarden

Op alle cursussen/workshops van SAKB KunstLokaal zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Aanmelding:

  • Inschrijven kan via de website www.sakb.nl of via de betreffende docent.
  • Bij inschrijving gaat men akkoord met de geldende cursusvoorwaarden.
  • Inschrijven kan alleen voor een gehele cursus en is niet voor een gedeelte mogelijk.
  • Aanmelding voor een cursus verplicht tot betaling van het cursusgeld.


Betaling:

  • Zonder betaling kan niet aan een cursus worden deelgenomen.
  • Het cursusgeld dient vóór of uiterlijk op de eerste les in 1 keer, contant of per bank, rechtstreeks aan de docent te worden voldaan. Neem contact op met de betreffende docent voor betaalinstructies.


Materiaalkosten:

Mogelijk zijn bij een cursus de kosten van materialen niet inbegrepen alsmede de eventuele kosten van een model. Dit staat vermeld in de cursusbeschrijving. Bij twijfel : neem contact op met de betreffende docent.

Annulering:

  • Afzeggen is mogelijk tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus. Nadien is de cursist verplicht het cursusgeld alsnog in zijn geheel te voldoen, en is restitutie niet meer mogelijk.
  • Restitutie van cursusgelden tijdens of na de cursus voor niet gevolgde lessen is niet mogelijk,
  • Als er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan de docent besluiten de cursus te annuleren. Bij het niet doorgaan krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het cursusgeld wordt dan teruggestort.
  • In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les aan het einde van de cursusperiode ingehaald.


Aansprakelijkheid:

SAKB KunstLokaal is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen van cursisten.