Voorwaarden Vriend KunstLokaal SAKB

 1. Deze voorwaarden zijn toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en KunstLokaal SAKB.
 2. De overeenkomst tussen de Vriend en KunstLokaal SAKB wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van de inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.
 3. De minimale jaarlijkse bijdrage wordt eind van het jaar vastgesteld. In het eerste jaar wordt de bijdrage naar rato van het resterende deel van het jaar berekend.
 4. Aan begin van het jaar ontvangt de Vriend het verzoek om het minimale jaarlijkse Vriendenbijdrage over te maken op de bankrekening van KunstLokaal SAKB.
 5. Binnen 15 werkdagen na betaling ontvangt de Vriend het digitale Vriendschapsbewijs op het opgegeven e-mailadres.
 6. De Vriend dient bij adreswijziging deze door te geven op vrienden@sakb.nl
 7. Na betaling kan de Vriend zich aanmelden voor Vriendenactiviteiten.
 8. Als betalende Vriend heb je de volgende voordelen:
  1. Korting op deelname aan Open Ateliers
  2. Gratis lezingen
  3. 4 x per jaar het SAKB KunstLokaal Vriendenmagazine
  4. Korting bij de aanschaf van je materialen bij Keramikos
  5. Korting op Lokaalverhuur
  6. Vrienden van SAKB kunnen exposeren in de door SAKB KunstLokaal geëxploiteerde ruimten
  7. Korting op deelname aan KunstLokaal SAKB Amateur Kunstmarkt
 9. Opzeggen
  Je Vriendschap wordt ieder jaar tot wederopzegging automatisch verlengd.
  Opzeggen dient schriftelijk vóór 1 december bij vrienden@sakb.nl gedaan te zijn.
 10. KunstLokaal SAKB heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op de website van KunstLokaal SAKB. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
 11. Contactgegevens

KunstLokaal SAKB
T.a.v. Vrienden
Ouderkerkerlaan 15
1185AB Amstelveen
E-mail: vrienden@sakb.nl

Betaalgegevens
IBAN  NL50 INGB 0004 3842 96
Stichting Amstelveense KunstBelangen
(onder vermelding van jaarlijkse bijdrage / naam)