Voorwaarden Vriend SAKB KunstLokaal

 1. Deze voorwaarden zijn toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en SAKB KunstLokaal.
 2. De overeenkomst tussen de Vriend en SAKB KunstLokaal wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van de inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.
 3. De minimale jaarlijkse bijdrage wordt eind van het jaar vastgesteld. In het eerste jaar wordt de bijdrage naar rato van het resterende deel van het jaar berekend.
 4. Aan begin van het jaar ontvangt de Vriend het verzoek om het minimale jaarlijkse Vriendenbijdrage over te maken op de bankrekening van SAKB KunstLokaal.
 5. Binnen 10 werkdagen na betaling ontvangt de Vriend het Vriendschapsbewijs op de laatst bekend opgegeven huisadres.
 6. De Vriend dient bij adreswijziging deze door te geven op vrienden@sakb.nl
 7. Na betaling kan de Vriend zich aanmelden voor Vriendenactiviteiten.
 8. Als betalende Vriend heb je de volgende voordelen:
  1. Korting op deelname aan Open Ateliers
  2. Gratis lezingen
  3. 4 x per jaar het SAKB KunstLokaal Vriendenmagazine
  4. Korting bij de aanschaf van je materialen bij Keramikos
  5. Korting op Lokaalverhuur
  6. Vrienden van SAKB kunnen exposeren in de door SAKB KunstLokaal geëxploiteerde ruimten
  7. Korting op deelname aan SAKB KunstLokaal Amateur Kunstmarkt
 9. Opzeggen Je Vriendschap wordt ieder jaar tot wederopzegging automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk vóór 1 december bij vrienden@sakb.nl gedaan te zijn.
 10. SAKB KunstLokaal heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op de website van SAKB KunstLokaal. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
 11. Contactgegevens
SAKB KunstLokaal T.a.v. Vrienden Ouderkerkerlaan 15 1185AB Amstelveen E-mail: vrienden@sakb.nl Betaalgegevens IBAN  NL50 INGB 0004 3842 96 Stichting Amstelveense KunstBelangen (onder vermelding van jaarlijkse bijdrage / naam)